top of page

Åpenhetsloven med aktivitets- og redgjørelsesplikt

ANI Gruppen arbeider kontinuerlig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele vår verdikjede. Vi tar åpenhetsloven på alvor og jobber internt og sammen med våre leverandører for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Respekt for mennesket er et av våre sentrale verdivalg.

 

Vi er opptatt av å levere produkter vi kan være stolte av, som holder høy standard og som er laget under gode arbeidsforhold, der både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt.

 

På denne siden finner du informasjon om åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger – samt link til årsrapportene for selskapa.

Selskaper

Våre tre største selskap som er berørte av åpenhetsloven er:

  1. ANI Gruppen AS - vårt morselskap som eier og yter fellestjenester for selskapene i gruppen.

  2. Toyota Sogn AS- Bilforhandler for Toyota i Sogn.

  3. Bilhuset Førde AS - Bilforhandler for importøren Bertel O. Steen med Mercedes, Peugeot og Kia.

Våre selskap er innenlandske og har sitt primærmarked i Sogn og Fjordane. Våre faste lokasjoner er avdelinger i Kaupanger og Førde for hhv Toyota Sogn og Bilhuset Førde.

 

Arbeid

 

Internt arbeider vi sammen med våre medarbeidere for å følge opp driften, arbeidsforhold, trivsel og rekruttering.

 

Vi er medlem av Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane og har alltid lærlinger som går utdanningsløp på vår verksted. I tillegg har vi opplæring gjennom våre produsenter og leverandører.

Bilbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, men vi har pt kvinner både innan økonomi, kundeservice og bilutleige så ca 10% av medarbeiderne er kvinner.

 

Det er gjennomgående lik lønn for likt arbeide, lik kompetanse og lik erfaring i våre selskaper.

 

Samarbeid og muligheter

 

Selskapa våre er medlem i bransjeorganisasjonen Norges Bilbransje Forbund. Avdelingene våre bruker Biloverenskomsten som mal, det gir oss et konkret felles rammeverk og arbeide etter.

 

Leverandører

 

Vår største samarbeidspart og leverandør, Toyota Norge AS, har utarbeidet en «Supplier Code of Conduct» (retningslinjer for leverandører) der ansvaret ligger hos Toyota Norge for oppfølging.

 

Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at aktiviteten er størst og det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder. Dersom det avdekkes slike brudd, vil konsernet iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive.

 

Miljø

Våre selskap skal være bærekraftig og har fastsatt mål om å ta et aktivt miljø- og samfunnsansvar. Toyota Sogn er Miljøfyrtårn-sertifiserte.

Vi har et langsiktig kunde- og medarbeider-perspektiv, hvor fornøyde kunder og medarbeidere gir det beste utgangspunktet for positiv utvikling.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er omtalt i våre selskapers årsberetninger fra 2022.

Kontakt

Skulle du ha ytterligere spørsmål til temaet om åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger, ta kontakt med oss i ANI Gruppen AS via post@movesogn.no.

Toyota Sogn AS

Sirius Sogn AS

Åpenheitslov

bottom of page