top of page

kjensle

utvikling

mobilitet

Vår drivkraft er å «MOVE» Sogn. Det er å skape utvikling, mobilitet og følelsar med base i Sogn. Det er 40 år sidan ANI bil starta opp, og det er 15 år sidan dagens eigarar kjøpte ut førre generasjon og starta ei ny reise. Alle dei gode kundeopplevingane, dyktige medarbeidarane og den gode kulturen fekk me på kjøpet, men kva no? I 2008 endra me namnet til Toyota Sogn AS, for oss var det naturleg å nytte merkevara Toyota og vår plassering i Sogn. Toyota står for dei same verdiane som me prøver å etterleve, respekt for menneske, samarbeid og «kunden først».

AKTUELLE PRODUKT

KLIKK FOR Å SJÅ MEIR

57 67 66 66

Skarpeteigvegen 1,

6854 Kaupanger

bottom of page